Gaia´s Ziel en Levenskrachten - Landschapskrachten


Eerst is het nodig om te verduidelijken wat wij onder Ziel en Levenskrachten verstaan. In de volksmond worden bv Levenskrachten ook wel energie of energetica genoemd. Het is derhalve allereerst zaak om wat beter te begrijpen hoe het leven van en op de aarde werkt en de ermee samenhangende werelden, waaronder wijzelf. Daartoe is het nodig deze qua opbouw nader onder de loep te leggen.

De aarde is opgebouwd uit de 4 elementen, vuur, licht/lucht, water en aarde. Op aarde is dit op een zinvolle wijze in samenhang met de kosmos (planeten, dierenriem en sterren) en de erin huizende geestelijke werelden en hun wezens georganiseerd. Van deze kosmisch-geestelijke wereld is de aarde een bijzonder onderdeel omdat zij is opgebouwd uit alle kosmische wereldkrachten die er zodoende in doorwerken: het makro-mikro idee. Ditzelfde geldt voor ons.

Moeder Aarde is net als de mens een levend wezen en heeft een Ziel. Op aarde is dit terug te vinden in het licht en de lucht, oftewel in de atmosfeer met het schouwspel van de kleuren, en de ermee gepaard gaande gevoelens en stemmingen die dat oproept. Ook de verschijnselen op aarde tonen in hun kleuringen deze 'bezieling'. Tevens is de dierenwereld een uiting van het leven van de ziel. Verder vinden we het terug in de gevoelens die mensen hebben naar elkaar, de dieren, de planten en de aarde, alsook de gevoelens die bepaalde gebieden en landen oproepen.
De ziel wordt gedragen door het astrale lichaam: een lichaam van sterrenstof (astra), oftewel sterrenlicht. Daarom kan de ziel overal haar ´licht´ op werpen en kan het zich met alles verbinden om ergens bewustzijn over te krijgen; wat dat betreft is het een bewustzijnslichaam. Anderzijds betekent het dat er een bepaalde kracht, een werking van haar uitgaat, een focus en sturing, dat werkt vanuit het gevoel met als basis: sym- en antipathie. Zo is het leven van de ziel er een van bewustzijns-processen en werkingen die gepaard gaan met bijbehorende gevoelens via sferen (atmo-'sfeer') en stemmingen (bv even de 'lucht' klaren).

Een ander deel van Moeder Aarde zijn haar Levenskrachten. Deze wereld van Levenskrachten(ook wel: etherwereld genoemd) bevat 4 verschillende soorten die worden gedragen door de ermee corresponderende 4 aardse elementen, waarin ze derhalve kunnen doorwerken. Deze zijn (met het bijbehorend aardse element):
• de warmte-ether (vuur)
• de licht-ether (licht / lucht)
• de klank- of chemische ether (water)
• de levens of vorm-ether (aarde)

Deze Levenskrachtenwereld heeft haar fysieke basis in de water en planten wereld, en zij vertoont een constante beweging – zoals de mee-deining met de seizoenen – en uit zich in “ritmische processen”.

Deze wereld van de Ziel en die van de Levenskrachten van Moeder Aarde komen tesamen in het fenomeen van de "Landschapskrachten".
Deze Landschapskrachten beschouwen wij als het werkveld van Ziel en Levenskrachten. Aangezien het bij Gaiaheartworkz gaat om de optimalere activering van de 4 basis tools van het hart, staat zo centraal de:
"bewustere omgang met Levenskrachten vanuit het hart".


De regenboog geeft dit op een prachtige wijze weer: de ziel (atmosfeer en kleuren) die zich via de levenskrachtenwereld (spiegeling en doorwerking in water) verbindt met de aarde. Doordat de landschapskrachten deels uit ziele krachten en deels uit levenskrachten bestaan kunnen ze bewust, gevoelvol en direct in de 4 fysieke elementen doorwerken. De landschapskrachten onderhouden zo de landschappen op aarde, zorgen voor groei en maken het mogelijk dat op aarde vormen fysiek kunnen worden. Kortom, het leven op aarde. Deze landschapskrachten worden als vehikel gebruikt door de wezens van de kosmisch-geestelijke wereld die de mensheids-evolutie leiden om die evolutie zo te kunnen impulseren en sturen. Dit uit zich op aarde en in de mens in de ontwikkelingen in de Natuur en Cultuur.

Deze landschapskrachten worden belichaamd door natuurwezens, die deze derhalve letterlijk zijn. Zo hebben zij een astraallichaam en een zelfbewustzijn. Dit betekent dat ze de impulsen van de kosmisch-geestelijke leiding “bewust” waarnemen in de astrale wereld, d.w.z. in hun ziel. De ordening van en taakverdeling onder natuurwezens is hiërarchisch (qua bewustzijnsnivo) gestructureerd en daarvanuit bemiddelen zij de geestelijke leiding op aarde. Doordat de natuurwezens zich via hun levenskrachtenlichaam (dat correspondeert met hun element) kunnen verbinden met het fysieke, kunnen ze daarin aardse vormen in maken en die onderhouden.

De landschapskrachten zijn op aarde georganiseerd als een dynamisch ´web´ dat bestaat uit levenskracht-lijnen (leylijnen) en levenskracht-punten. Op levenskracht-punten kruisen en bundelen de levenskracht-lijnen elkaar. De impulsen van de kosmisch geestelijk leiding worden “getransporteerd” via deze lijnen en punten.

Dit gaat ook op voor ons. Zo hebben wij meridianen over welke levenskrachten stromen, en hebben wij chakra´s waarin de levenskrachten zich op bepaalde wijze bundelen tot een geestelijk waarnemingsorgaan. Die chakra´s zijn opgebouwd uit een ziele-astraal deel en een levenskrachten-component. Daarmee kunnen we dus bewust worden van de en onze zielewereld (gevoelens), alsook van de levenskrachten-wereld.

Ook hier geldt zo dat het wat onze eigen Ziel en Levenskrachten betreft het om de "bewustere omgang met je Levenskrachten vanuit het hart" gaat.