Muziektheater-spel "Eens"


Het muziek-theaterspel "Eens" is een weldaad met helende werkingen. Een opvoering ervan kan u en een plek verrijken met weldoenende geest-, ziele- en levenskrachten.

"Eens"
is ontstaan uit een gedicht over de samenspraak tussen de ochtend en de avond die elkaar eens weer zullen ontmoeten in een eeuwige dag. Het bestaat uit 3 Delen.

In Deel 1 leiden de ochtend en de avond elkaar achtereenvolgens door de verschillende uren van dag en nacht heen en proberen ze elkaar te zoeken. De muziek bestaat hier uit zang, en gitaar- en vioolmuziek. Duur ongeveer 45 minuten.


Deel 2
begint met een zielsmatige strijd tussen de ochtend en de avond die de kleuren van de regenboog doorloopt, waarbij ze elkaar wederzijds aantrekken en ook weer afstoten. Naast dat dit wordt gezongen, wordt dit tevens uitgebeeld door 2 bewegers. Duur ongeveer 45 minuten.

Deel 3 voert door de elementrijken van de aarde waarin ze elkaar trachten terug te vinden, en de element-wezens en de natuurgeesten die daarin werkzaam zijn. Tussen deze natuurrijken en levenskrachten in zoeken zij elkaar. De muziek bestaat hier uit zang, diverse instrumenten en wordt tevens uitgebeeld door de 2 bewegers. Duur ongeveer 50 minuten. Zie hier voor Video-beelden van een stuk van de Feeëndans: http://www.youtube.com/watch?v=40zY9-X7E6w

Achtergrond
Alledrie de delen hangen samen met een stuk ziel van de aarde, waarin wij zijn ingebed en waarmee we weer kunnen leren communiceren om zo onszelf op een bewuste wijze terug te kunnen vinden in de natuur. Zo ontstaat een oproep aan de toehoorder om door waarneming door de zintuigen heen weer de licht- en donkerzijde van zijn of haar ziel in zich te kunnen verenen, net als de ochtend en de avond. Om dit te vergemakkelijken, worden de toehoorders uitgenodigd om samen met de zangers deel te nemen aan ingeleefde improvisaties in samenzang, zodat zij zich van binnenuit met de verschillende fenomenen kunnen verbinden. De stemmingen van de uren van de dag worden improviserend gezongen door de groepsleden, waarbij het publiek wordt uitgenodigd hieraan zingend-beeldvormend mee te doen.

Zo ontstaat een oproep aan de toehoorder om door waarneming door de zintuigen heen weer de licht- en donkerzijde van zijn of haar ziel in zich te kunnen verenen, net als de ochtend en de avond.

Refrein:

“Eens” zei de avond tot de morgen
“zal ik weer bij je komen,
zal ik weer bij je zijn,
als de dagen zijn vervlogen,
en het licht van onze ogen aan de hemel
zich verenigen mag
tot een innerlijk schijnende glans,
als van een eeuwige dag.”

De uitvoering wordt verricht door: Muziekgroep LaukaR Unja

Voor muziek die de binnen- en buitenwereld aftast

Deze groep is ontstaan uit een wens om muziektheater te ontwikkelen waarbij de innerlijke fysiologie van de mens en de werkingen in de natuur met elkaar kunnen worden verbonden, zodat beide kunnen worden onderzocht. Uitgangspunt vormt een vorm van sterrenwijsheid, de astrosofie, die mogelijkheden biedt tot innerlijk onderzoek door middel van klank; het wordt dan tot astrofonie.

De vaste kern van de groep bestaat uit acht leden, die musiceren en bewegen.

Leden:
Marion Groenendal - zang (de Avond)
Nicolaas de Jong - zang, gitaar, lier, keyboard
Henny Polwijk - zang
Elbert Slikkeveer - zang (de Morgen)
Angelique Steensma - zang
Patrick Steensma - zang, beweging
Cisca van der Straaten - zang, beweging
Bastiaan Bohlmeijer - zang

Voor meer informatie of de agenda van geplande optredens kunt u met ons contact opnemen.