Zang van īt Lied van Wording, Verwording en Heling


Dit lied, geschreven door Nicolaas de Jong, grijpt terug naar het begin van de aarde- en menswording. Het begin van de schepping ging met de nodige afscheidings-tendenzen gepaard doordat bepaalde wezens werelden vanuit hun ego voor zichzelf gingen scheppen die niet waren kortgesloten met God de Vader. Deze werelden zijn wel blijven bestaan en bestaan nog steeds. Ze zitten verweven in de aarde, en in ons. Wij zijn gewend dit als 2 werelden te beschouwen, die van goed en kwaad, licht en donker. Echter vormen zij het geheel waarin de ontwikkeling van de mens tot een wezen van vrijheid en liefde kan plaatsvinden, alsook dat daardoor van de aarde een planeet van vrijheid, liefde en goedheid kan worden gemaakt.

De ervaringen en inzichten van Nicolaas met natuurwezens - die de landschapskrachten dragen van de aarde - hebben hem duidelijk gemaakt dat deze wezens dit begin niet hebben meegemaakt en dat ze daarom bangig zijn voor de wezens die deze afscheiding hebben bewerkstelligd. Hiertoe vatte hij het idee op om een lied te schrijven dat verhaalt over deze geschiedenis en aangeeft hoe heling kan worden gerealiseerd. De natuurwezens kunnen deze geschiedenis zo bewuster in zich opnemen zodat ze voor de wezens die verantwoordelijk waren voor die afscheiding niet meer bang hoeven te zijn, en moed kunnen putten uit verdere mogelijkheden van heling.

Daarnaast is het een gebaar van liefde naar hen toe, dat hen tevens een transformatieve inslag meegeeft om samen met de mens deze nieuwe aarde van vrijheid en liefde te kunnen vormgeven.

De uitvoering ervan op plekken voegt er derhalve een geruststellende en helende werking aan toe.

Mocht u een dergelijk werk wensen op een plek waarvan u meent dat het daar nodig is of wilt er meer informatie over dan kunt u contact met ons opnemen.

Vergoeding in overleg.