Heilzame zang voor dolende doden


Het "Lied voor de dolende doden"

Door het vele genezende landschapswerk de afgelopen 10 jaar dat de oprichters van Gaiaheartworkz hebben verricht, is mede duidelijk geworden dat en hoe overleden mensen kunnen blijven vastzitten op b.v. plekken waar zij zijn overleden of begraven. Dit is b.v. gebleken tijdens werk in voormalige concentratiekampen. Overledenen kunnen zijn blijven vastzitten door angst, verdriet, boosheid of onbegrip waarom ze zo zijn overleden. Maar ook doordat zij zich tijdens hun leven op aarde niet genoeg hebben eigen gemaakt hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, of niet genoeg goede liefdevolle gedachten, houdingen en daden op aarde hebben weten te genereren. Hierdoor kunnen ze de "tools" missen om hun verdere weg terug, naar uiteindelijk hun eigen ster, in de geestelijk-kosmische wereld te vinden. Zodoende kan het zijn dat ze blijven rond dolen op aarde, op een gevangen eraan gebonden wijze. Aan de landschapstempels is dan b.v. te merken dat ze energetisch dichtgeslipt zijn met een overdosis aan een alleen maar op de aarde gericht gedachten, gevoelens en belevings-patroon van dergelijke dolende mensen. De landschapstempel kan dan niet meer naar behoren functioneren omdat ze juist gericht is op een samenwerking tussen de aarde en de kosmisch-geestelijke wereld. Dichtgeslipt krijgt ze een verstorende werking op de landschapskrachten, t.w. de ziel en levenskrachten van de aarde, hetgeen weer doorwerkt in het menselijke bewustzijn in zijn geheel. Vandaar dat dit vooral juist zeer sterk te merken is als men op een dergelijke plek is, zoals op begraafplaatsen.

Aangezien het de bedoeling is vanuit het Goddelijk Plan dat de mensheid zelf de verantwoording op zich neemt om de thema´s uit te werken die spelen omtrent het mensen-bestaan op aarde en dat in relatie staat tot de kosmisch-geestelijke wereld, heeft Nicolaas de Jong een lied gecomponeerd waardoor dergelijk dolende overledenen een ziele- en geestesboodschap voorgeschoteld krijgen, die er voor zorgt dat voor deze mensen de "tools" om hun verdere weg weer te kunnen vinden even heel duidelijk klinkt en oplicht. De landschaps-energetica op de plek waar dit werk gedaan is kan hierdoor tevens weer beter gaan doorstromen.

Gebleken is de afgelopen 2-3 jaar dat het een zeer werk- en heilzaam middel is om dergelijke mensen daarbij te helpen.

Mocht u een dergelijk werk wensen op een plek waarvan u meent dat het daar nodig is of wilt er meer informatie over dan kunt u contact met ons opnemen.

Vergoeding in overleg.