Missie


Gaiaheartworkz wil haar bijdrage leveren aan het in gang zetten van nieuwe bewustzijns-processen vanuit harte-krachten omtrent de aarde, haar transformatie en haar genezing.

Dit zodat bewuste vrije scheppende liefdeskrachten, gegrondvest in het hart, een steeds substantiëlere basis kunnen vormen voor een geïnspireerd samenleven en samenwerken tussen mens, aarde, natuur en kosmos.

Wij willen dit doen d.m.v. het aanbieden van diensten waarbij wij onze kennis, inzichten, ervaring, ontwikkelde morele technieken en produkten kunnen inzetten voor projecten voor Particulieren en Organisaties.Visie