Oprichters


Nicolaas de Jong
heeft meer dan 25 jaar gewerkt aan de uitkristallisering van hoe de vrije scheppende liefdeskracht zijn weg vind door de werelden van kosmos, aarde, natuur en mensheid. Hij heeft hiertoe vele boeken en muziek-theaterstukken geschreven.
Ook heeft hij er scholings-methoden voor uitgewerkt, leidt hij daarin workshops en geeft hij opleidingen. Resultaat is een dynamische synergie van een kosmisch-geestelijke wetenschap, objectieve kunstbeoefening, en moreel technische applicaties. Het bied substantiële werkwijzen om jezelf en de wereld te leren kennen waarbij de beleving centraal staat als weg daartoe. Zo ook om jezelf in een samenklank met de wereld te manifesteren. Hij is de genius van de inzichten omtrent Gaia en de Landschapskrachten, alsook het bewuster werken ermee. Zie voor zijn we: www.jaspisschool.eu

Voor de opleidingen om te kunnen werken met Levenskrachten, Landschapskrachten, natuurwezens alsook de onderaardse sferen kunt u bij Nicolaas terecht. Dit heeft b.v. zin indien u in uw organisatie met Gaiaheartworkz met Levenskrachten, Landschapskrachten en natuurwezens heeft gewerkt, en u aan iemand de verdere zorg en beheer van die Levenskrachten en Landschapskrachten in uw bedrijf wilt over dragen, en u hem/haar er derhalve uitvoeriger in wilt laten onderrichten. Zie: Opleidingen door Nicolaas de Jong


Patrick Steensma
heeft gedurende 18 jaar zich geschoold met kosmisch-geestelijke studies. Hiervan heeft hij 14 jaar tevens kunnen werken met de scholingsmethodes en inzichten van en in samenwerking met Nicolaas. Gedurende ruim 10 jaar heeft hij meegewerkt aan het landschapswerk, de verdere verfijning en toepassing ervan, tevens resulterend in het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden. Het bovenstaande heeft hij geïntegreerd in zijn coaching en consultings-bedrijf: www.heartworkz.com

Anderzins ziet hij het als zijn missie om een Rechtvaardig Monetair Systeem te helpen ontstaan en heeft daar gedurende 15 jaar aan gewerkt, zie: www.justmonetarysystem.com. Tevens heeft hij een boek geschreven over het huidige onrechtmatige monetaire systeem: The Global Abuse of the Creation of Money & Doing it Otherwise.


Bastiaan Bohlmeijer
heeft gedurende ruim 30 jaar als begeleider van gehandicapten gewerkt op o.a Scorlewald in Schoorl. Op het huidige instituut voor gehandicapten waar hij werkt leidt hij de weverij waar gehandicapten stoffen van wol en turfvezels maken. Tevens heeft hij een laboratorium waar hij vanuit de alchemie o.a. aan de verfijning van het turfvezel werkt. Hij heeft zich gedurende ruim 30 jaar geschoold vanuit kosmisch-geestelijke studies, en werkt sinds 8 jaar mee aan het werk met landschaps-krachten.