Het organische gebouw "Widarhalla"

Ontwerp van het gebouw "Widarhalla"


Nicolaas de Jong ziet het als 1 van zijn levenstaken om het gebouw "Widarhalla" te realiseren. De oprichters van Gaiaheartworkz en het E-Team steunen deze missie.

Stichting Fjodor is in het leven geroepen ter ondersteuning van deze missie. Het ondersteunt derhalve het hiervoor verder noodzakelijke geesteswetenschappelijk en kunstzinnig onderzoek en het werken met de resultaten daarvan naar de wijze waarop het scheppende Kosmische Woord, de Christus, op aarde, in de natuur en de mens zich manifesteert. Een doel hiervan is om deze resultaten in detail en samenhang door middel van constructie, bouwwijze, dynamische en organische vormgeving en kleurwerking zichtbaar en beleefbaar te maken in het gebouw "Widarhalla", dat wordt omgeven door een landschapstuin.

Christus als de mens naar zijn ideale oerbeeld, maakt dit gebouw een concretisering van de innerlijke opbouw van dit oerbeeld. De vormgeving van de landschapstuin is een weergave van de paasweek. Hierin leefde Christus aan ons het ontwikkelingsproces voor waardoor de mens deze scheppende sterrenkrachten van waarheid, liefde en het goede zich eigen kan maken en deze in de mensheid en in de wereld weet te manifesteren.
De vormgeving laat een universele gebarentaal zien van deze creatieve krachten, zodat we eraan kunnen groeien in bewustzijn en leren hoe we deze kunnen hanteren.

De onderdelen waaruit het gebouw bestaat zijn o.a.:
Het dak met eronder een beeldengalerij,
3 foyers met theaterzaal
in de kelder deugd-ruimten – als weergave van denken, voelen en willen.
12 poorten als weergave van onze 12 zintuigen, met daarachter 12 ruimten waarin de 12 deugden zijn uitgebeeld,
7 ruimten die de processen in onze organen behelzen
een theaterzaal ingehuld in 3 passages. De eerste geeft de gebarentaal weer van de sterrenbeelden van de dierenriem, de andere twee passages geven de gebarentaal weer van de 72 in de noordelijke en zuidelijke sterrenhemel gesitueerde sterrenconstellaties.

De initiatiefnemer voor dit project, Nicolaas de Jong, heeft tot op heden de grote lijnen en vele details uitgewerkt. Tevens heeft hij in 20 jaar scholings-methoden en opleidingen uitgewerkt voor elk onderdeel van dit project. Dit heeft geresulteerd in een "vernieuwde sterrenkunde" die gestructureerd is in een Spirituele Hogeschool - de Jaspis School - en die de gebieden beslaat van:
I. Geestwetenschap – devotie voor waarheid en levendig beeldend denken. Doel: het ontwikkelen van helderziendheid. Anthroposofie & Astrosofie. Nivo van de helderziende.
II. Objectieve Kunst – door kunstzinnige activiteiten kunnen in en meevoelen in de liefdevolle wordingsprocessen van de scheppende krachten en wezens op aarde en in de mens, en deze innerlijke liefdevolle sturing je eigen kunnen maken. Doel: het ontwikkelen van helder-voelen en helder-horen. Astrofonie. Nivo van de ingewijde.
III. Morele Techniek – weten hoe men vanuit waarheid en liefde het goede voor de aarde, alle wezens en de mensen kan manifesteren. Doel: helderwillen, vermogen van intuïtie. Astrognomie. Nivo van de witte magiër.

Het is de dragers van dit project duidelijk dat dit een impuls betreft die zijn levensvatbaarheid ontleent aan het warmhartige sociale draagvlak dat het bij de mensen voortbrengt. Derhalve is dit een uitnodiging aan u om hiermee kennis te kunnen maken.

U kunt de realisering van dit project steunen door een bijdrage te doneren aan Stichting Fjodor, een als ANBI aangemerkte stichting (zie: www.fjodor.org). U kunt uw bijdrage overmaken op Girorekening 7704370, te Alkmaar, o.v.v. "Gebouw Widarhalla". Wij zullen u dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Als u denkt dat u op andere wijze hieraan u bijdrage kunt of wilt leveren of als u verder informatie wilt over dit project, dan kunt u contact opnemen met Patrick Steensma, vice-voorzitter en penningmeester van Stichting Fjodor, op 06-29010787.