Organisaties


De diensten voor Energetica Beheer en Genezing van Gaiaheartworkz kunnen uw organisatie helpen om bewuster en optimaler vanuit harte-krachten haar Levenskrachten te kunnen beheren, zonodig te genezen en inzichten daaromtrent toe te passen in haar bedrijfsvoering.

Zie het menu hiernaast voor meer informatie en de opties.

Gaiaheartworkz kan tevens workshops & seminars geven om u en uw werknemers in de materie wegwijs te laten worden, deze beleefbaar te laten worden alsook zodat deze thematiek meer kan gaan leven in uw organisatie.

Daarnaast is het mogelijk om Opleidingen & Cursussen te volgen die gegeven worden door Nicolaas de Jong. Zie daartoe de Agenda.

Dit heeft zin indien u in uw organisatie met Gaiaheartworkz met Levenskrachten, Landschapskrachten, natuurwezens en onderaardse sferen heeft gewerkt, en u aan iemand het Energetica Beheer en de verdere zorg ervan in uw organisatie wilt overdragen, en u hem/haar er derhalve uitvoeriger in wilt laten onderrichten. Dat kan ook middels "on-the-job-trainig" door die persoon mee te laten doen aan projecten.

Zie hier de Agenda voor Projecten Landschapsgenezing o.l.v. Nicolaas de Jong.


U kunt via deze link hier meer informatie over vinden.