Agenda Projecten Landschapsgenezing


Hier kunt u de Agenda vinden van de Jaspis School voor Projecten Landschapsgenezing o.l.v. Nicolaas de Jong:

Zie daartoe de Agenda

Mocht u interesse hebben om er aan mee te doen dan kunt u kijken welk project u aanspreekt. U kunt zich aanmelden bij Nicolaas de Jong, tel: 06-40228769.

Tevens kan het meedoen aan een project van belang zijn voor de verdere scholing omtrent de ins en outs van Energetica Management in uw organisatie. Zo kan een persoon aan wie u in uw organisatie deze taken heeft toevertrouwd middels een dergelijke "training-on-the-job" zich daar verder in scholen.

Agenda Opleidingen & Cursussen
Voorstellingen Muziek-Theater