Voorstellingen Muziek-Theater


Het eerstvolgende optreden van Muziek-theater groep Laukar Unja van het Muziek-theaterstuk "Eens" is nog niet bekend

Bekijk voor details van de geplande voorstellingen ook de Agenda


PREMIERE van het
Muziek-Theaterstuk "EENS"
was op ZONDAG 19 SEPTEMBER 2010 in Rotterdam

Agenda Projecten Landschapsgenezing
Energetische Bedrijfs Uitjes